DOKUMENTYKarty, etykiety i dokumenty przewozowe

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png

1/3Karty charakterystyki

(SDS/MSDS)
Karta charakterystyki substancji (SDS/MSDS)

to dokument wymagany dla mieszanin i substancji niebezpiecznych, której format określony jest unijnym rozporządzeniem. Kartę charakterystyki należy dostarczyć najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Dopuszczalne jest dostarczenie wersji papierowej karty wraz z produktami lub przesłanie jej w wersji elektronicznej (e-mail).

Karta charakterystyki (ang. Safety Data Sheet – SDS) składa się z 16 sekcji, której najnowszy format został określony w rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH. Wcześniej ten dokument nazywał się MSDS czyli Material Safety Data Sheet.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej o nowym szablonie karty charakterystyki?
Potwierdzić czy dla Twoich produktów wymagana jest karta charakterystyki?
Albo potwierdzić czy karta, którą otrzymałeś od producenta jest poprawna?

Karta charakterystyki substancji. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Pomożemy Państwu:

Przygotować karty charakterystyki w języku polskim
Przygotować karty charakterystyki w wybranych językach europejskich
Dokonać aktualizacji już istniejących kart charakterystyki
Ocenić posiadane karty charakterystyki

2/3Etykiety chemiczne

(Etykieta CLP)

Dokumenty

CLP – rozporządzenie 1272/2008/WE – to unijny dokument, który określa zasady oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. Etykieta produktu chemicznego jest odzwierciedleniem oznakowania zawartym w karcie charakterystyki w sekcji 2.2. Oznakowanie podane w tym punkcie karty charakterystyki musi być zawsze zgodne z etykietą naniesioną na produkt. Polskie inspekcje bardzo dokładnie sprawdzają czy wszystko się zgadza.

Więcej informacji na stronach Biura do spraw Substancji Chemicznych

Nasza oferta:

Oceny karty charakterystyki
Opracowanie oznakowania CLP na etykietę na podstawie posiadanych kart
Wygenerowanie numeru UFI oraz dokonanie zgłoszenia mieszanin do portalu PCN (Poisin Centers Notification portal)

3/3Dokumenty transportowe

(dokument ADR, DGD, DGN, Shipper’s Declaration)
Dokumenty wymagane przy transporcie produktów niebezpiecznych.

Przemieszczaniu towarów niebezpiecznych powinny towarzyszyć dokumenty przewozowe, z których będzie wynikać jaki materiał i o jakich właściwościach niebezpiecznych jest transportowany. Obowiązek przygotowania dokumentu przewozowego spoczywa na nadawcy towaru, a wiec na tym uczestniku przewozu, który decyduje o tym, iż taka operacja transportowa ma nastąpić. W przewozie drogowym (ADR) podstawowym dokumentem może być np. CMR lub inny dokument zawierający wymagane dla danego sposobu przewozu informacje. W przypadku przewozu morskiego towarów niebezpiecznych (IMDG) nadawca towaru ma obowiązek przygotować deklarację dla towarów niebezpiecznych – DGD, DGN, Shipper’s Declaration.

Nasza oferta:

Przygotowanie dokumentów do transportu drogowego (ADR) i morskiego (IMDG) towarów niebezpiecznych
Przygotowanie procedur mających na celu wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa możliwych do zastosowania wyłączeń z przepisów przewidzianych zarówno w ADR jak i w IMDG CODE (Limited Quantity LQ, 1.1.3.6, Exepted Quantity- EQ)
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO