DOKUMENTYEtykiety CLP

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Etykieta CLP

Dokładne zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin i substancji zostały określone w rozporządzeniu CLP (1272/2008/WE), które wdraża zasady międzynarodowego systemu klasyfikacji – GHS.

Rozporządzenie to w sposób szczegółowy określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych.

Etykieta produktu chemicznego jest odzwierciedleniem oznakowania zawartego w karcie charakterystyki w sekcji 2.2. Zatem etykieta produktu musi być zgodna z kartą charakterystyki. Oznakowanie zgodnie z wytycznymi CLP musi być umieszczone w sposób trwały na etykiecie produktu.

W wyżej wspomnianym rozporządzeniu ustalono, które produkty zwolnione są z takiego oznakowania np. żywność, leki, gotowe kosmetyki. Dodatkowo w rozporządzeniu CLP określono dopuszczalne odstępstwa od oznakowania np. dla brył metali, butli gazowych lub produktów dostarczanych bez opakowania. Również opakowania zawierające mniej niż 125 ml substancji bądź mieszaniny, są zwolnione z części oznakowania.

Etykieta CLP
Etykieta CLP – przykłady oznaczeń

Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i oceny etykiety produktów chemicznych:

Audyt etykiety substancji i mieszaniny chemicznej
Wygenerowanie numeru UFI
Przygotowanie oznakowania zgodnego z CLP na etykietę
Przygotowanie oznakowania CLP w różnych językach UE
Substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH.
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO