DORADZTWODoradztwo REACH

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Europejskie rozporządzenie REACH

Europejskie rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), weszło w życie 1 czerwca 2007r. Określa ono zasady pozwalające na bezpieczne wprowadzanie produktów w postaci substancji i mieszanin.

Przepisy REACH

Przepisy rozporządzenia REACH bazują na zasadzie, która wymaga od producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów zagwarantowania, że substancje, które produkują lub wprowadzają do obrotu, a także stosują, są przebadane i nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka i na środowisko. 

Obowiązki REACH

Obowiązki związane z rejestracją REACH dotyczą (z pewnymi wyjątkami) substancji produkowanych bądź importowanych, w postaci własnej lub w mieszaninie, a także pod pewnymi warunkami w wyrobach w ilości co najmniej 1 tony rocznie.

Rozporządzenie REACH poza obowiązkiem rejestracji substancji, nakłada na producentów i importerów dodatkowe wymagania m.in. : uzyskanie zezwolenia dla określonych zastosowań substancji wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH czy też obowiązek dostarczenia przy pierwszej dostawie karty charakterystyki.

Format karty charakterystyki

Wszystkie rozporządzenia określające format karty charakterystyki są rozporządzeniami wykonawczymi do rozporządzenia REACH. Karta charakterystyki (SDS) to dokument wymagany dla każdej substancji bądź mieszaniny niebezpiecznej.

Jeśli jesteś importerem, dystrybutorem, producentem, dalszym użytkownikiem i masz wątpliwości czy spełniasz wszystkie wymagania rozporządzenia REACH, nie wiesz czy Twoje karty charakterystyki i etykiety są poprawne – skontaktuj się z nami.

Doradztwo REACH
Doradztwo REACH
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO