DORADZTWOKlasyfikacja produktów

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Klasyfikacja produktów (towarów) niebezpiecznych

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych to zbiór działań mających na celu określenie czy produkt przedsiębiorstwa (substancja, materiał, przedmiot) jest towarem niebezpiecznym w myśl przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, a zatem czy przy jego pakowaniu, załadunku, przewozie i rozładunku należy stosować wymagania wynikające z przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych np. Umowy ADR czy Kodeksu Morskiego IMDG.

Podręcznik Badań i Kryteriów

Szczegółowe procedury badawcze jakie należy stosować przy klasyfikacji towarów niebezpiecznych są zawarte w podręczniku Badań i Kryteriów jak i w samych przepisach ADR i IMDG w części dotyczącej klasyfikacji produktów i ich podziału na klasy zagrożenia. Prawidłowa klasyfikacja produktów, zgodnie z wymaganiami powyższych przepisów jest odpowiedzialnością nadawcy, czyli przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne zgodnie z umową przewozu (lub bez niej) zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu osoby trzeciej. W praktyce klasyfikacji towarów niebezpiecznych do odpowiedniej klasy zagrożenia dokonuje najczęściej doradca wyznaczony w przedsiębiorstwie na etapie przygotowywania dokumentacji produkt np. karty charakterystyki (SDS/MSDS). Dla niektórych produktów niezbędne jest potwierdzenie klasyfikacji przez właściwe władze w danym kraju.

Klasyfikacja produktów niebezpiecznych
Klasyfikacja produktów niebezpiecznych
Nasza oferta

Klasyfikacja produktów wraz z przygotowaniem odpowiednich dalszych procedur postępowania z takimi produktami. Nasze usługi doradcze realizujemy na podstawie umowy współpracy lub w formie poszczególnych zleceń zarówno zdalnie jak i w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli masz wątpliwości, nie jesteś pewien czy Twoje przedsiębiorstwo jest zobowiązane stosować przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych skontaktuj się z nami! Nasi doradcy na podstawie przekazanych informacji określą czy i jakim obowiązkom podlega twoje przedsiębiorstwo oraz zaproponują najdogodniejszą dla Twojego przedsiębiorstwa formę współpracy.

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO