DORADZTWOTransport drogowy ADR

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Transport drogowy ADR

Złożoność przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych powoduje, iż niezbędna staje się pomoc doradcy ADR (DGSA) choćby w celu określenia czy i w jakim zakresie dane przedsiębiorstwo podlega wymaganiom.

Nasze usługi doradcze realizujemy na podstawie umowy współpracy lub w formie poszczególnych zleceń zarówno zdalnie jak i w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa.

Doradztwo ADR

Jeżeli masz wątpliwości, nie jesteś pewien czy Twoje przedsiębiorstwo jest zobowiązane stosować przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych skontaktuj się z nami! Nasi doradcy na podstawie przekazanych informacji określą czy i jakim obowiązkom podlega twoje przedsiębiorstwo oraz zaproponują najdogodniejszą dla Twojego przedsiębiorstwa formę współpracy.

Do głównych zadań doradcy ADR (DGSA) należy:
• ciągła informacja odnośnie zmian wymagań - transport drogowy jest pojęciem dość dynamicznym,
• śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
• doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
• przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla Przedsiębiorcy lub odpowiednio dla władz lokalnych.
Transport drogowy
Transport drogowy
Obowiązki Doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorcy:
• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,
• praktyki w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,
• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej,
• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
• prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,
• uwzględniania przepisów oraz wymagań odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,
•sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje,
• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom.
• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku,
• sprawdzanie istnienia planu ochrony.

Nasza oferta

Na nasza ofertę składa się kompleksowe doradztwo w zakresie spełnienia wymagań wynikających z Umowy ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w zależności od potrzeb i zakresu dzielności przedsiębiorstwa. Transport drogowy nie musi być problemem!

Wyznaczenie doradcy ADR (DGSA)
Przygotowanie rocznych sprawozdań dla przedsiębiorstwa oraz właściwych władz
Szkolenie pracowników różnego szczebla w wymaganym zakresie (zarówno w transporcie drogowym jak i morskim)
Przeprowadzenie audytów wstępnych (audyt "0") oraz kontrolnych
Przygotowanie procedur, wytycznych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych
Przygotowanie dokumentów transportowych do transportu drogowego (CMR)
Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO