SZKOLENIASzkolenia IMDG

https://edoradztwochemiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/inner_image_02.png
Szkolenia IMDG

Szkolenia IMDG są kierowane do osób zatrudnionych na lądzie, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie wymagań związanych z takim przewozem stosownie do odpowiedzialności i obowiązków (1.3 IMDG CODE).

Pracownicy lądowi

Szkolenia IMDG kierujemy do pracowników lądowych (shore-based personnel), którzy klasyfikują towary niebezpieczne, pakują towary niebezpieczne, umieszczają nalepki ostrzegawcze i znaki na towarach niebezpiecznych, dokonują załadunku/rozładunku kontenerów, przygotowują dokumenty transportowe (DGD, DGN, IMO), przygotowują plan rozmieszczenia towarów niebezpiecznych, dokonują załadunku / rozładunku towarów niebezpiecznych na statku, wprowadzają, sprawdzają lub nadzorują zgodność z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia IMDG
Szkolenia IMDG
Szkolenie takie obejmuje tematykę dotycząca:
• ogólnych przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych droga morską,
• opis zagrożeń klas, oznakowania nalepkami ostrzegawczymi, zasad ładowania razem (rozmieszczania ładunku), segregacji, dokumentów transportowych, dostępności dokumentów EmS

Nasza oferta obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w przewóz zgodnie z działem 1.3 ADR zarówno w naszym biurze w siedzibie Państwa firmy jak i w formie online.

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu szkolenia? Skontaktuj się z nami! Przygotujemy szkolenie zgodnie z potrzebami i obowiązkami twojej firmy, specjalnie dla Ciebie!

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?
Skontaktuj się z nami – pomożemy, wyjaśnimy!

  Administratorem danych osobowych jest firma Creative Factory, do której przynależy eDC z siedzibą w Łodzi przy ul.Milionowa 86, 92-334 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez dział KONTAKT.

  Dane Firmy

  eDC
  eDoradztwoChemiczne.pl
  eDC jest własnością Creative Factory

  ul. Milionowa 86, 92-334 Łódź (Poland)
  NIP: 728-262-71-61

  ©eDoradztwoChemiczne.pl.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO

  ©eDoradztwoChemiczne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Witryna wdrożona przez BURNT // STUDIO